Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Ditt sökresultat

6 träffarindustrihampa inom Hela webbplatsen. Till höger kan du filtrera ditt sökresultat.

Ordlista
Ordlista inom förnybar energi och klimat - Allokering - Antropogen - Areella näringar - Askåterföring ... industrihampa och rörflen. Energiskog - Snabbväxande träd eller buskar odlade för att användas som energiråvara, till exempel vide, hybridasp ...
Allokering Fördelning av resurser till olika ändamål i en produktion. En producent kan till exempel allokera 50 procent av resurserna på löner och 50 procen...
Kategori: Miljö & klimat
Senast ändrad: 2017-06-22
Konsekvensutredning Dnr 3.4.16-1081017 - 253 kB
Stödregelenheten 1 (6) KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-10810/17 UTREDNING ... industrihampa som fånggröda under året. I artikel 17.7 i - förordning (EU) 2014/809 framgår det att medlemsländerna ska föreskriva ett datum för - där de officiella märkena ...
Kategori: Övriga
Senast ändrad: 2017-10-20
[PDF]
4. Lägesrapport från förvaltningsmyndigheten - 962 kB
Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet - 2017-05-09 - ÖK-sekretariatet - Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet - 2014-2020 Syfte ... industrihampa. Inom 16.2 och 16.5 pågår - en utlysning nu där projekt med följande inriktningar ...
Kategori: Övriga
Senast ändrad: 2017-05-19
[PDF]
Kontrollinstruktion Areal 2010 version 2 - 628 kB
Jordbruksverket - 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se - jordbruksverket@jordbruksverket.se - BESLUT - 2010-06-10 Dnr ... industrihampa. Krav på lantbrukaren Hampan ska sås i renbestånd. Utsädet ska vara certifierat och godkänt. Etiketter - ...
Kategori: Övriga
Senast ändrad: 2013-05-31
[PDF]
Lindström S. 2010. Fröblandningar för slätten - 619 kB
Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet - Sandra Lindström - Hushållningssällskapet Kristianstad - 2010 Lindström, S. 2010 ... industrihampa. Hushållningssällskapet Kristianstad. Jensen, P-E och Widemo, F. 2010. Viltåkern ...
Kategori: Övriga
Senast ändrad: 2013-05-31
[PDF]
Projektbank för de tre programmen.xlsx - 743 kB
Namn på ansökan Kommun Handläggande organisation Beskrivning av ansökan Lokalt ledd utveckling Fond ... industri hampa eller annan restprodukt - samt PLA (biologisk plast) ESLÖV Jordbruksverket Sekretessbelagd uppgift Nej Landsbygdsfonden Trädgård ...
Kategori: Övriga
Senast ändrad: 2017-10-19
[Excel]

Sortera träffar efter:

Språk:

Filformat:

Ändrat:

Kategori: