Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352
2017-05-18

Förändrat klimat både hot och möjlighet för svenskt jordbruk

Jordbruksverkets har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.

Undvika skador och utnyttja möjligheter

Klimatet berör alla verksamheter

Mer information

Kontaktperson för journalister