Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002
2016-01-14

Översvämningar får stora ekonomiska konsekvenser för jordbruket

Ett översvämmat rapsfält. I ett klimat med fler skyfall och översvämningar behöver jordbruksföretagen jobba förebyggande med markkvalitet, markavvattning och val av grödor. Foto: Anuschka Heeb

Ett översvämmat rapsfält. I ett klimat med fler skyfall och översvämningar behöver jordbruksföretagen jobba förebyggande med markkvalitet, markavvattning och val av grödor. Foto: Anuschka Heeb.

Översvämningar och skyfall kan orsaka stor ekonomisk skada för jordbruksföretag eftersom de leder till förstörda skördar, markskador, ökade arbets- och produktionskostnader samt förluster av växtnäring. Som en följd av klimatförändringar förväntas översvämningar bli vanligare. En ny studie från Jordbruksverket beskriver konsekvenserna för växtodling och djurhållning.

Skyfall och översvämningar upplevs ha blivit vanligare

Översvämningen i Hallsberg kostade jordbruket miljoner

Krisberedskapsprojekt med fokus på översvämningar

Mer information

Kontaktperson för journalister