Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339
2015-05-04

Lantbruk i hela landet behövs för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Sverige har 16 miljökvalitetsmål och Jordbruksverket ansvarar för målet Ett rikt odlingslandskap. Vart fjärde år gör de ansvariga myndigheterna en grundlig utvärdering av hur miljöarbetet går för respektive miljömål. I årets utvärdering konstaterar vi att den stora utmaningen för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap är att behålla ett livskraftigt jordbruk i Sverige.

Ett aktivt jordbruk behövs

Ersättningar och stöd har betydelse

Viktigt att underlätta för jordbruksföretagen

Det måste gå att bo, leva och verka på landsbygden

Mer information

Kontaktperson för journalister