Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339
2015-08-28

Kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden ska hjälpa kommuner att planera

Kommunen är en viktig aktör i arbetet med att utveckla och bevara jordbruksmarken, tillsammans med markägare, näringsliv och turistnäringen. Foto: Lena Clarin.

För att hjälpa kommuner att fatta långsiktiga beslut om sina marker har Jordbruksverket tagit fram ett kunskapsunderlag om jordbruksmarkens värden samt en metod för att utveckla och bevara den. Materialet kan vara ett stöd då kommunerna ska förnya sina översiktsplaner och i diskussioner om kommunens framtida utveckling.

Kommunerna har en nyckelroll

Verktyg och exempel på hur kommunen kan jobba

Diskussioner om jordbruksmarkens värden saknas

Mer information

Kontaktpersoner för journalister