Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339
2015-10-22

Konkurrenskraftigt jordbruk behövs för att nå miljömålet

Om vi vill behålla ett öppet landskap behöver så många betande djur som möjligt komma ut i naturbetesmarkerna. Ersättningsnivåerna till de lantbrukare som håller sina djur på bete behöver därför höjas. Foto: Johan Wallander.

Om fem år ska de av riksdagen beslutade miljömålen vara uppfyllda. I den fördjupade utvärderingen av läget i miljön, som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen idag, finns flera viktiga åtgärdsförslag för att nå målen, bland annat inom Ett rikt odlingslandskap som Jordbruksverket ansvarar för. Den viktigaste förutsättningen för att nå det målet är ett konkurrenskraftigt jordbruk i hela landet.

Jordbruk är en förutsättning

I slättbygderna behövs insatser för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som till exempel pollinering. Foto: Johan Wallander.

Mer information

Kontaktperson för journalister