Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339
2015-04-17

Gynna mångfalden och få förgröningsstöd

Genom att så in klöver och andra blommande arter på mark som är i träda och i fältkanter gynnas pollinerande insekter och andra nyttodjur. Foto: Mats Wilhelm.

För att få det nya förgröningsstödet behöver lantbrukaren ha så kallade ekologiska fokusarealer. Dit räknas träda, salixodling, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter och vallinsådd.

Hansorter ger mer pollen

Mer information

Kontaktperson