Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339
2015-12-29

6,5 miljarder utbetalda före årsskiftet i jordbrukarstöd till 95 % av lantbrukarna

Idag och imorgon betalar Jordbruksverket ut ytterligare cirka 2 miljarder kronor i stöd till svenska lantbrukare. Det innebär att sammanlagt 6,5 miljarder kronor av 2015 års stöd har betalats ut före årsskiftet och att 95 procent av lantbrukarna har fått någon utbetalning.

– Vi vet att stöden har stor betydelse för lantbrukarna och landsbygden. Stora ansträngningar har gjorts för att så många som möjligt ska få pengar så tidigt som möjligt, säger Anders Egonson, divisionsdirektör för utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket och Victoria Sjöholm-Jansson, lantbruksdirektör, Länsstyrelsen i Norrbottens län i ett gemensamt uttalande. För att få med så många som möjligt görs, förutom utbetalningarna den 3, 17 och 29 december, även en extra utbetalning den 30 december.

 • Gårdsstöd - 86 % av berörda lantbrukare
 • Förgröningsstöd - 85 % av berörda lantbrukare
 • Nötkreatursstöd (delutbetalning på 85 %) - 85 % av berörda lantbrukare
 • Stöd till unga jordbrukare - 72 % av berörda lantbrukare
 • Gamla miljöersättningar - 90 % av berörda lantbrukare
 • Nya miljöersättningar - 90 % av berörda lantbrukare
  (delutbetalning på 85 % för vallodling och betesmarker)
   
 • Mjölkstöd - 100 % av berörda lantbrukare


Resterande utbetalningar av jordbrukarstöd avseende stödår 2015:

 • Stöd för nya åtaganden för miljöersättningar för restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar börjar vi betala ut den 14 januari 2016.
 • Slututbetalning (15 % av totalt belopp) av nötkreatursstödet från och med juni 2016.
 • Delutbetalning på cirka 85 procent för nya ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt för kompensationsstödet under våren 2016. Slututbetalningen (15 % av totalt belopp) planeras till hösten 2016.
 • Slutbetalning (15 % av totalt belopp) av nya miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar planeras till hösten 2016.
 • En andra utbetalning av mjölkstödet är planerad till juni 2016.

Tidplan för företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling

 • Projektstöd och driftstöd kan sökas inom lokalt ledd utveckling genom Leader från och med 1 februari 2016.
 • Beslut om stöd för ansökningar om projektstöd och företagsstöd som kommit in tidigare kommer börja fattas under första kvartalet 2016.
 • E-tjänsten öppnar för ansökan om förskott och delutbetalning av stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och för lokalt ledd utveckling via e-tjänst under april 2016.
 • Utbetalning av förskott och delutbetalning av stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och för lokalt ledd utveckling planeras att påbörjas i slutet av maj 2016.

Mer information

Kontaktpersoner för journalister