Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650
2014-09-12

Importen till Sverige av nöt- och griskött minskade första halvåret 2014

Jordbruksverkets beräkningar av handeln med kött första halvåret 2014 visar att importen av både nöt- och griskött minskade. För nötkött var minskningen 7 procent medan importen av griskött krympte med knappt 6 procent omräknat till slaktad vikt. Samtidigt ökade exporten av båda köttslagen med 17 respektive 28 procent. Även den svenska produktionen ökade, framför allt av nötkött. Sammantaget gör detta att den svenskproducerade andelen av förbrukningen ökade med omkring 3 procent.

Minskad förbrukning av nöt- och griskött

Är detta ett trendbrott?

Förändring 2014/2013 (första halvåret)

 

Produktion

Import

Export

Förbrukning

Andel av förbrukningen producerad i Sverige

 

Nötkött

+3,5 %-7,0 %+17,3 %-3,2 %52,8 % (+3,4 %)  

Griskött

+0,1 %-5,7 %+27,5 %-4,0 %68,5 % (+2,8 %) 

Lammkött

+4,4 %+10,6 %+15,4 %+9,0 %24,3 % (-1,1 %) 

Fågelkött

-+3,0 %+24,4 %-- 

Tabellen visar förändringen i procent första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013. Jordbruksverket har ännu inte tillgång till produktionssiffror för fågelkött första halvåret 2014.

Antibiotikadebatt, kostråd och handlingsplan påverkar?

Därför visar dansk statistik exportökningar av griskött till Sverige

Justerade förbrukningssiffror

Kontaktpersoner för journalister