Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-10-27
  Många frågor om stödfunktion för REKO-ringar
  Jordbruksverket har upphandlat en nationell stödfunktion, kallad REKO-bas, för att stödja REKO-ringar i Sverige under en 2-års period. Syftet med REKO-basen är att stödja konsumenter, producenter och REKO-ringarnas administratörer med råd och tips vid etablering av nya REKO-ringar.
 • 2017-10-26
  Logotyp för Maträtt
  Jordbruksverket och LRF lanserar MatRätt – ett läromedel om hållbar matproduktion
  Nu lanserar Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans det digitala läromedelsmaterialet MatRätt om hållbar produktion och konsumtion av mat. Lanseringen sker under Skolforum den 30-31 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • 2017-10-25
  Fokus på internationell handel med mat och dryck på mässan Eget Företag 2017
  Bättre teknik och ökad globalisering skapar nya möjligheter för företag att handla internationellt med livsmedel. Under mässan Eget Företag bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Business Sweden in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.
 • 2017-10-23
  Sista chansen för anmälan till djurskyddskonferens
  Den 21 november 2017 ordnar Jordbruksverkets sin 10:e djurskyddskonferens och i år arrangerar vi den i Jönköping. Temat är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa. På förmiddagen kommer olika aktörer berätta om hur vi på olika sätt arbetar med att stärka djurskyddet inom Europa. På eftermiddagen delas konferensen upp i två olika sessioner där en handlar om djurskyddet inom livsmedelsstrategin och den andra är en invigning av Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2017-10-20
  1, 8 miljarder till lantbrukare och andra verksamma på landsbygden
  De löpande stödutbetalningarna till företag och projekt på landsbygden fortsätter. Jordbruksverket betalar denna vecka ut 1,8 miljarder kronor. En stor del av pengarna är delutbetalningar av kompensationsstöd och miljöersättningar till lantbrukare för 2017.
 • 2017-10-20
  Smittbekämpningen av newcastlesjuka fortsätter
  Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen utanför Linköping pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och nu påbörjas sanering av stallarna. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.
 • 2017-10-18
  Jordbruksverket accepterar inte ett försämrat djurskydd
  Jordbruksverkets förslag till ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur ska stödja en hållbar svensk grisuppfödning utan att försämra djurskyddet. En del i förslaget handlar om större flexibilitet när det gäller avvänjningen av griskultingar. Detta förslag kritiseras bland annat av flera djurskyddsorganisationer. Den 18 oktober mötte generaldirektör Leif Denneberg representanter för de olika organisationerna för att lyssna till synpunkterna och ha en fortsatt dialog om förslaget.
 • 2017-10-17
  Nu kan lantbrukaren rapportera sina djur direkt i mobilen eller surfplattan
  CDB Internet har fått ett nytt utseende och det går nu att rapportera in djur direkt via mobilen eller surfplattan. För att få åtkomst till alla funktioner är det dock fortfarande dator som gäller.
 • 2017-10-17
  Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket
  Knappt 63 000 personer var under 2016 sysselsatta inom heltidsjordbruket, det vill säga jordbruksföretag så stora att de kräver en arbetsinsats motsvarande minst en heltid. Det motsvarar 37 procent av alla sysselsatta i jordbruket och är 3 000 personer fler än år 2013.
 • 2017-10-17

  Ny skadegörare på potatis funnen i Blekinge
  Angrepp av rotgallnematoden, Meloidogyne chitwoodi, har för första
  gången konstaterats i Sverige. Skador på rötter och knölar har upptäckts i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge. Odlaren vidtar nu åtgärder för att förhindra spridning från fältet och Jordbruksverket inventerar området för att se om fler fält är drabbade.

 • 2017-10-16
  Smittbekämpning av newcastlesjuka pågår i Östergötland
  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 14000 fjäderfä utanför Linköping. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som kan drabba tamfåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.
 • 2017-10-16

  Fler djur på svenska jordbruksföretag
  Antal djur på svenska jordbruksföretag ökar mellan juni 2016 och juni 2017 enligt ny statistik från Jordbruksverket. Såväl antalet nötkreatur som antalet får, svin och fjäderfä ökar i landet. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska.
 • 2017-10-13
  Flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2017 startar nästa vecka
  Fredagen den 20 oktober börjar lantbrukare få sina delutbetalningar av kompensationsstöd och flera ersättningar för 2017. Utbetalningarna fortsätter därefter löpande.
 • 2017-10-10
  Fler fall av potatiskräfta
  Potatiskräfta har nu konstaterats på sammanlagt fyra gårdar; tre gårdar i sydöstra Sverige samt en gård i Värmland. Potatisodlarna på gårdarna där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids vidare.
 • 2017-10-10
  Livsmedelsseminarium 16 januari - från idé till succé
  Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium för livsmedelsindustrin om kunskap och nya idéers betydelse för att nå ut till nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin och företrädare för myndigheter och departement.
 • 2017-10-09
  Ny webbutbildning för officiella veterinärer
  Jordbruksverket har tagit fram en helt ny webbutbildning för officiella veterinärer. En officiell veterinär har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
 • 2017-10-09
  Ny rapport visar på värdet av sportfiske och fisketurism
  Fisketurismen, framför allt den utländska, kan generera värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Besöksnäringens behov behöver därför vägas in i fiske- och vattenförvaltningen. Detta visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.
 • 2017-10-05

  Ny stödfunktion för handel via REKO-ringar
  REKO-ringar är ett begrepp som snabbt sprider sig runt om i Sverige. Namnet står för ”rejäl konsumtion” och är en avtalsmodell för handel mellan konsumenter och småskaliga svenska producenter. Handeln sköts genom slutna Facebook-grupper och utlämningen av varorna sker under en timma på en angiven plats där producenter och konsumenter möts. Nu har Jordbruksverket upphandlat en stödfunktion som ska underlätta etablering av REKO-ringar i hela landet.
 • 2017-10-03

  Elmia Garden – om att resa med växter
  Den 4-5 oktober medverkar Jordbruksverket på Elmia Garden i Jönköping under rubriken Har dina växter alla papper klara?. Elmia Garden är en internationell branschmässa för trädgårdsdetaljhandel samt park- och markanläggning. Jordbruksverket informerar om växtskydd, bevarande av växter, växtskadegörare samt in- och utförsel av växter och utsäde.

Kontakt

Fråga oss via webben