Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-09-29
  Slututbetalning av gårdsstöd för 2017 börjar
  den 8 december

  Fredagen den 8 december kommer de första slututbetalningarna av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare och kompensationsstöd för 2017. Utbetalningarna fortsätter den 15 och 28 december och därefter rullande varje vecka.
 • 2017-09-27

  Utställning på Universeum om hur maten blir till
  Fredagen den 29 september inviger Jordbruksverket tillsammans med Universeum och Lantbrukarnas Riksförbund en utställning om jordbrukets produktion av mat på Universeum i Göteborg.
 • 2017-09-27
  Uppdrag för digitala tjänster i livsmedelskedjan
  Regeringen vill förenkla, samordna och underlätta för företag att ta del av myndigheters information. Därför ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket utveckla digitala tjänster som bidrar till förenklad information, vägledning och service för företag i livsmedelskedjan.
 • 2017-09-26
  Djurskyddskonferens - Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa
  Den 21 november 2017 ordnar Jordbruksverkets sin 10:e djurskyddskonferens och i år arrangerar vi den i Jönköping. Temat är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa. På förmiddagen kommer olika aktörer berätta om hur vi på olika sätt arbetar med att stärka djurskyddet inom Europa. På eftermiddagen delas konferensen upp i två olika sessioner där en handlar om djurskyddet inom livsmedelsstrategin och den andra är en invigning av Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2017-09-22
  160 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 160 miljoner kronor.
 • 2017-09-22

  Grönare jordbruk med tydliga villkor och rätt prioritering
  Förgröningen, jordbrukspolitikens ambition att jordbruket ska bidra till en bättre miljö, gör inte skäl för sitt namn idag. Men det finns potential till större miljönytta, visar en ny rapport från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Genom tydligare villkor för ekologiska fokusarealer skulle fältkanter och trädor kunna bidra till en naturlig reglering av skadedjur och förbättra pollineringen av grödor.
 • 2017-09-21
  Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas
  Utbrottet av campylobacter kopplat till svensk kyckling är över sedan i somras. Det ska nu utvärderas i en extern utredning.
 • 2017-09-20

  Svenska gårdar är digitaliserade men datan kan användas bättre
  Kartläggningar av den digitala tekniken på gårdsnivå visar att det finns en brist på kunskap om hur det går att använda datan, inte minst när det gäller beräkningar av hur lönsamheten kan förbättras. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket om den digitaliserade gården.
 • 2017-09-18
  Förbrukning av kött, kilo per capita
  Andelen svenskt kött av den totala förbrukningen fortsätter öka
  Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper kött syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, som ökade för samtliga större köttslag första halvåret 2017.
 • 2017-09-18
  Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Kalmar tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Kalmar där Newcastlesjuka konstaterades i mitten av augusti. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2017-09-15
  En potatis angripen av potatiskräfta
  Potatiskräfta i en odling i Blekinge
  Under de senaste dagarna har svampsjukdomen potatiskräfta hittats i en potatisodling i Blekinge. Gården där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids till annan potatisodling.
 • 2017-09-13
  Effektivare kombination av jordbrukarstöd krävs för ökad miljönytta och lönsamhet
  Det är möjligt att minska stödbudgeten och samtidigt öka miljönyttan och bibehålla ett företagsekonomiskt lönsamt jordbruk. Ett villkor är dock att nödvändiga förändringar i stödutformningen genomförs inom hela EU. Det visar den rapport som tagits fram inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter.
 • 2017-09-08
  Inga fler fall av Newcastlesjuka -
  skyddsområdet i Kalmar tas bort

  Lördagen den 9 september tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården utanför Kalmar som drabbades av Newcastlesjuka i mitten av augusti. Det kommer efter lördagen att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.
 • 2017-09-08
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 62 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd.

Kontakt