Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-07-20
  Håll svinpesten utanför Sverige
  Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kläder, skor, fordon och köttprodukter. Afrikansk svinpest smittar inte människor.
 • 2017-07-14
  50 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 14 juli betalar Jordbruksverket ut totalt 50 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. En stor del av dagens utbetalning är jordbrukarstöd och nationellt stöd till mjölkproduktion.
 • 2017-07-07

  Jordbruksverket inrättar kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning
  Som en del i handlingsplanen för en ny livsmedelsstrategi har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Nu har beslut fattats om hur uppdraget ska genomföras.
 • 2017-07-07
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 54 miljoner kronor. En stor del av pengarna är kompensationsstöd samt företags- och projektstöd.
 • 2017-07-06
  Barn och kor.
  Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka
  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
 • 2017-07-06
  Gödselgasstödet bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser
  På uppdrag av regeringen driver Jordbruksverket ett pilotprojekt där deltagarna i projektet får ersättning för den biogas de producerar från stallgödsel. Syftet med projektet är att minska utsläppen av växthusgaser från gödselhantering genom ökad användning av stallgödsel som substrat för biogasproduktion. 
 • 2017-07-05
  Nytt uppdrag rörande ekologiska livsmedel, inom ramen för livsmedelsstrategin
  Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att samordna arbetet med att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket ska också ta fram en åtgärdsplan för
  att uppnå målen om ekoprodukter i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin.

 • 2017-07-03
  Större kulturmiljönytta till lägre kostnad
  Ersättningar till jordbrukare för skötsel av natur- och kulturmiljöer kan ge större miljönytta till lägre kostnad för samhället om de tydligare utgår från regionala förutsättningar, premierar skötsel av helhetsmiljöer och sätter resultat, inte stödvillkor, i centrum. Det visar Riksantikvarieämbetet i en utvärdering med principförslag inför arbetet med kommande landsbygdsprogram.

Kontakt