Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-06-30
  De flesta lantbrukare har nu fått allt gårdsstöd för 2016
  Det mesta av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare för 2016 är nu utbetalt. De veckovisa utbetalningarna av resterande jordbrukarstöd och andra stöd till verksamhet på landsbygden fortsätter.
 • 2017-06-28
  Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar
  Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.
 • 2017-06-27
  Boka in 21 november för 2017 års djurskyddskonferens
  Den 21 november 2017 anordnar Jordbruksverket djurskyddskonferens i Jönköping. I år erbjuder vi även möjlighet att delta på distans. Årets teman är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa samt Djurskydd inom livsmedelsstrategin. I samband med konferensen bjuder vi även in till en kick off för Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2017-06-27
  Något färre sysselsatta i jordbruket

  År 2016 sysselsatte jordbruket 171 418 personer, en minskning med mindre än 1 procent sedan 2013. Sedan 2010 har antalet sysselsatta inom jordbruket minskat med 7 510 personer eller 4 procent och sedan 2007 med 6 197 personer eller 3 procent.
 • 2017-06-26
  Positiv utveckling för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige säkra livsmedel, friska djur och sunda växter men det finns utvecklingspotential. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen från den svenska livsmedelskontrollen.
 • 2017-06-26
  Möt oss på Sveriges största lantbruksmässa i fält
  Jordbearbetning och etablering är årets tema på Borgeby Fältdagar. Våra experter svarar på frågor om bland annat utsäde, växtskydd, ekologisk produktion, stöd till landsbygden och biologisk mångfald. Det och mycket annat hittar du i Jordbruksverkets monter L38 på Borgeby fältdagar.
 • 2017-06-22
  280 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Allt fler lantbrukare får nu full betalning av olika jordbrukarstöd sökta 2016. Veckans utbetalning på drygt 280 miljoner kronor innehåller också företags- och projektstöd samt flera andra stöd.
 • 2017-06-21
  Bredbandstödet viktigt för utbyggnad visar 2017 års marknadsanalys
  Den kommersiella utbyggnaden av snabbt bredband når både tätorter och många småorter inom tre år. På landsbygden har det statliga bredbandsstödet en avgörande betydelse för utbyggnaden. Det framgår av 2017 års marknadsanalys från Jordbruksverket.
 • 2017-06-20

  Stor ökning av ekologiskt uppfödda slaktkycklingar
  I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska, en ökning med 177 procent jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen är dock liten, knappt 2 procent av det totala antalet slaktkycklingar. Även för övriga djurslag visar statistiken en ökad ekologisk djurhållning.
 • 2017-06-19
  Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka
  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen, informerat allmänheten och haft en dialog med kycklingbranschen för att stoppa nuvarande utbrott och minska risken för liknande utbrott i framtiden.
 • 2017-06-16
  212 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Allt fler lantbrukare får nu full betalning av olika jordbrukarstöd sökta 2016. Pengarna är en del av Jordbruksverkets rullande utbetalningar av olika stöd till verksamhet på landsbygden. Denna vecka är utbetalningen på totalt 212 miljoner kronor.
 • 2017-06-15
  Ny bok om tankar kring landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling
  Vad är nyttan med landsbygdsprogrammet och vad kan förändras för att det ska få större effekt? Jordbruksverket har samlat skribenter som varit med och utvärderat landsbygdsprogrammet och kompletterat med texter av andra författare. Resultatet är boken Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, med korta, spännande och framåtsyftande texter. 
 • 2017-06-13

  Allt fler jordbruksföretag breddar sin verksamhet
  De svenska jordbruksföretagen utnyttjar i allt högre grad sina resurser för att tjäna pengar på andra verksamheter än renodlat jordbruk. Över 40 procent av ­företagen hade så kallad kombinationsverksamhet under 2016, en fyrdubbling sedan mätningarna började 1999.
 • 2017-06-13
  De ska leda arbetet med att minska, förfina och ersätta djurförsök 
  Jordbruksverket har utsett en ny nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök.
 • 2017-06-09
  485 miljoner kronor till företag och projekt på landsbygden
  Slututbetalningarna av gårdsstöd och andra jordbrukarstöd för 2016 startar denna vecka. Fredagens utbetalning på 485 miljoner kronor innehåller både gårdsstöd, förgröningsstöd, kompensationsstöd och flera andra stöd.
 • 2017-06-08

  Allmän anmälningsplikt för växtskadegörare
  I försommarvärmen vaknar djur och växter till liv och små kryp börjar synas ute i skog och mark. Ett fåtal av dem kan orsaka stor skada om de sprids, till exempel koloradoskalbaggar, asiatiska långhorningar och potatiskräfta. De kallas karantänskadegörare och omfattas av växtskyddslagen. Lagen ändrades vid årsskiftet och gjorde alla medborgare skyldiga att anmäla dessa skadegörare. Syftet är att upptäcka skadegörarna tidigt och hindra dem från att etablera sig.
 • 2017-06-08
  Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka
  Nästan varje år avlivas en stor hönsbesättning på grund av att hönsen fått newcastlesjuka. Det innebär kostnader för företagen och för samhället. Men det skulle kosta ännu mer att vaccinera svenska fjäderfän, än vad det gör att hantera utbrotten. Det visar en rapport från Jordbruksverket. Samtidigt säger Jordbruksverket att vaccination kan bli motiverad i framtiden om förutsättningarna förändras.
 • 2017-06-07
  Alla aktörer behövs för att bygga ut bredband på landsbygden
  Riksrevisionen har i sin rapport ”Bredband i världsklass?” lyft viktiga frågor om utbyggnaden av bredband. De konstaterar att den svenska modellen som bygger på en kombination av marknadsstyrd utbyggnad, statliga stödpengar och kommunala insatser har varit framgångsrik.
 • 2017-06-02
  Ändra SAM-ansökan senast den 15 juni
  Lantbrukare kan vid behov göra ändringar i sin SAM-ansökan efter att den är inskickad. En del ändringar behöver göras senast den 15 juni.
 • 2017-06-02

  Nu är jordgubbssäsongen äntligen igång
  Den kalla våren har fördröjt årets jordgubbssäsong men nu är gubbarna äntligen på gång. Jordbruksverket kontrollerar frukt och grönsaker under hela året men under sommaren ligger fokus särskilt på jordgubbarna. Det är viktigt att märkningen av frukt och grönsaker är korrekt, som konsument har man rätt att få veta var jordgubbarna kommer ifrån.
 • 2017-06-01

  Rekordstora arealer höstvete och höstraps
  I år odlas spannmål på drygt 1 miljon hektar. Höstvete är största spannmålsgrödan och svarar för 40 procent av spannmålsarealen. Jämfört med 2016 har höstvete ökat med 9 procent och är i år 408 000 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916, och bidrar även till en rekordstor veteareal på totalt 474 000 hektar. Det visar den preliminära statistiken för årets odling.

Kontakt