Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-04-28
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 47 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd samt miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar.
 • 2017-04-28
  Intensivt arbete i influensasmittad värphönsbesättning
  Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Nyköping beräknas vara avslutat i kväll. Totalt har cirka 50 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen.
 • 2017-04-28
  Så mycket läkemedel användes till djur 2016
  Jordbruksverket redovisar årligen försäljning av läkemedel för användning på djur till regeringen. Rapporten för 2016 visar att försäljningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel till djur ökade jämfört med föregående år. Bredspektrumantibiotika, som verkar på många olika typer av bakterier, försäljs i allt mindre grad till djur.
 • 2017-04-27
  Jordbruksmarken exploateras i samma takt som tidigare
  Jordbruksmarken exploateras främst för att bygga bostäder och företag. 2011-2015 exploaterades runt 3000 hektar jordbruksmark, ungefär lika mycket som föregående femårsperiod, visar ny statistik från Jordbruksverket. Mest jordbruksmark försvinner i Skåne.
 • 2017-04-26
  Sista dag för SAM-ansökan är den 4 maj
  För lantbrukare som ska söka jordbrukarstöd 2017 är det nu hög tid att skicka in sin SAM-ansökan. Sista ansökningsdag är torsdagen den 4 maj. Hittills har cirka 36 000 ansökningar kommit in till länsstyrelserna. Det är bara lite mer än hälften av de omkring 60 000 ansökningar som kom in totalt förra året.
 • 2017-04-25
  Fågelinfluensa i värphönsbesättning i Nyköping
  Fågelinfluensa har konstaterats i en värphönsbesättning i Nyköping. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visar att besättningen är smittad med virus av typen H5N8. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Den här typen av virus som har cirkulerat hos fåglar under hösten och vintern har aldrig smittat till människa.
 • 2017-04-21
  93 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 21 april betalar Jordbruksverket ut totalt 93 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. En stor del av pengarna i veckans utbetalning är fortsatta utbetalningar av betesmarksersättningar, stöd till mjölkproduktion samt företags- och projektstöd.
 • 2017-04-19
  Nya regler för stärkt konkurrenskraft och fortsatt höga ambitioner för djurskyddet
  Jordbruksverket har tagit fram förslag på ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som ligger i linje med regeringens livsmedelsstrategi. Förslaget innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner på djurskyddsområdet.
 • 2017-04-10
  Handtvätt är viktigt vid kosläpp
  De traditionsenliga kosläppen är ett bra sätt visa upp det svenska lantbruket och snart är det dags för flera tusen barn och vuxna att uppleva kornas glädje när de släpps ut på sommarbete. Att besöka en gård och träffa djuren är spännande och roligt men det är viktigt att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren.
 • 2017-04-07
  Honungsprogrammet ska bidra till bättre villkor för bin och odlare
  Idag öppnas ansökan till det Nationella honungsprogrammet för 2018. Totalt satsas 21 miljoner kronor under tre år för att bland annat förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung och andra biodlingsprodukter.
 • 2017-04-07
  Fortsatta utbetalningar till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 7 april betalar Jordbruksverket ut totalt 48 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt företags- och projektstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2017-04-07
  Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion
  Under februari 2017 blev sex personer sjuka av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Ubrottsutredningen är nu färdig och det är mycket sannolikt att det var nötfärs av kött från ett och samma slakttillfälle under hösten som orsakade samtliga fall.
 • 2017-04-07
  Nya kalkyler för odling av energigrödor
  Kalkyler är viktiga underlag inför beslut om vad som är lönsamt att odla. Nu är kalkylerna för energigrödor uppdaterade. De visar ingen större förändring jämfört med förra året. Det är något bättre lönsamhet för oljeväxter och något sämre lönsamhet för biogasgrödor.
 • 2017-04-06
  Västra Götaland är årets fosforlän
  Lantbrukare gör många frivilliga miljöåtgärder. Informationskampanjen Greppa Näringen satsar just nu på att öka kunskapen om fosforförluster från lantbruket. Västra Götalands län satsade allra mest under 2016 och har därför utsetts till Årets fosforlän.
 • 2017-04-06
  Årets fältförsök
  Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till ett fältförsök med genetiskt modifierad potatis. Vi arbetar just nu med att riskbedöma ytterligare två ansökningar. Tillstånd för fältförsök gäller vanligtvis i fem år så förutom årets tillstånd utförs även andra försök. De flesta som får tillstånd är universitet och deras försök är oftast en del i deras grundforskning.

Kontakt