Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-10-28
  6 miljarder har betalats ut i jordbrukarstöd
  Jordbruksverket betalar ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin. Totalt har hittills nästan 6 miljarder kronor betalats ut till 60 000 lantbrukare. Delutbetalningar av 2016 års gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare samt kompensationsstöd pågår för fullt. Även slututbetalningar av kompensationsstödet som söktes 2015 samt miljöersättningen för vallodling som söktes 2016 pågår.
 • 2016-10-26

  Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen
  På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
 • 2016-10-20
  Handlingsplan förenklar för livsmedelsföretagen
  Det behöver bli enklare för livsmedelsföretag att växa och exportera sina produkter. Under året har Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket träffat livsmedelsföretagare och haft en dialog om förenklingar. Arbetet har lett till en gemensam handlingsplan med flera åtgärder.
 • 2016-10-18
  Möt oss på Elmia och prata stödnyheter inför 2017
  Inför SAM-ansökan 2017 finns det en del stödnyheter som kan vara bra att känna till. I samband med ELMIA lantbruk 19-21 oktober uppdaterar vi vår webbplats med de viktigaste nyheterna om jordbrukarstöden. 
 • 2016-10-11
  Artskyddet stärks efter CITES-möte i Sydafrika
  Under CITES-konventionens möte i Sydafrika beslutade representanter från 183 länder att stärka skyddet för bland annat Grå jako, Timneh Jako, fler än 50 reptilarter, myrkottar och ett stort antal växter.
 • 2016-10-04
  Rekordtidig delutbetalning av jordbrukarstöden
  Jordbruksverket betalar ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin med start nu i oktober 2016. Totalt handlar det om 5 miljarder kronor till 60 000 lantbrukare som beräknas betalas ut i oktober.
 • 2016-10-03
  Lägre avdrag på stöden med nya regler
  I augusti infördes nya regler för avdrag på stöden när lantbrukaren redovisat mer areal i SAM-ansökan än vad länsstyrelsen godkänner. Det gäller gårdsstödet, stödet till unga jordbrukare och kompensationsstödet. De nya reglerna är en del i EU-kommissionens arbete med att förenkla för jordbruksföretagen.

Kontakt