Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-09-30
  Fullt stöd för minskning av EU:s mjölkproduktion
  EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Syftet är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stödet är 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo. Anmälningarna i hela EU om intresse för stödet når upp till 99 procent av potten. Därmed kan alla mjölkföretag få det de ansökt om. Totalt har 52 101 mjölkproducenter anmält att de tänker minska produktionen.
 • 2016-09-29

  Förenkling av jordbruksundersökningar
  Nu börjar insamlingen av uppgifter om årets skörd, gödsling och odlingsåtgärder. I år har SCB gjort det enklare för de sammanlagt 10 000 lantbruksföretag som är med i en eller flera av undersökningarna. Insamlingen av data görs i ett nytt gemensamt system och uppgifter om gödsling kan exporteras direkt från vissa växtodlingsprogram.
 • 2016-09-27

  Minimal miljönytta från jordbrukspolitikens krav på förgröning
  I den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik infördes striktare miljövillkor för gårdsstödet. Villkoren var i form av tre förgröningsåtgärder. En ny studie visar att åtgärderna Diversifiering av grödor och Permanenta gräsmarker ger mycket små miljövinster. Den tredje åtgärden, ekologiska fokusarealer, ger bäst resultat för miljön.
 • 2016-09-26
  Nu fördelas resterande budget för bredbandsstödet
  Under våren och sommaren har länsstyrelserna i landet arbetat hårt med handläggningen av ansökningar om bredbandsstöd. I nuläget har cirka 280 föreningar, organisationer och företag beviljats stöd ur landsbygdsprogrammet om totalt cirka 1,882 miljarder kronor av den totala budgeten på 2,055 miljarder kronor som fördelades i början av programperioden 2014.
 • 2016-09-23

  Ny funktion för riskvärdering av växtskadegörare
  Sverige har fått en funktion för riskvärdering av växtskadegörare. Funktionen är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jordbruksverket kommer att nyttja funktionens expertis i sitt arbete med att skydda odlade men också vilda växter från växtskadegörare.
 • 2016-09-22

  Växtskyddssprutor måste vara godkända av Jordbruksverket från 26 november
  Från och med 26 november 2016 får bara utrustning som är godkänd av Jordbruksverket användas vid spridning av växtskyddsmedel. För att bli godkänd måste sprutan vara funktionstestad. Odlaren skickar in protokollet från funktionstestet elektroniskt till oss och ansöker om ett godkännande. Under hösten kommer Jordbruksverket att prioritera växthusodlare som använder sin utrustning året om.
 • 2016-09-16

  Forskning om ekologisk produktion lockar många
  Jordbruksverket, SLU och Hushållningssällskapet arrangerar en konferens om forskning och utveckling inom ekologisk produktion i Skövde den 20-21 september. Dagarna har väckt stort intresse och samlar deltagare från hela branschen. Programmet bjuder på nyheter inom ekologisk växtodling, husdjursproduktion och trädgårdsodling.
 • 2016-09-16
  En blogg om 39 miljarder kronor
  I bloggen Programmen och pengarna kommer vi att berätta vad som händer med pengarna från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Det senast publicerade inlägget handlar om hur jämställt startstödet är, och att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga företagare.
 • 2016-09-15
  Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör kraftfull satsning på rådgivning till mjölkföretag
  Svenska mjölkföretag är viktiga för det svenska jordbrukets framtid och dessa företag kan nu få hjälp och stöd för att agera och möta framtidens utmaningar. Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör nu en gemensam satsning på rådgivning, totalt 15 miljoner kronor som finansieras av landsbygdsprogrammet och Svensk Mjölk.
 • 2016-09-15
  CITES CoP17 – bättre skydd för våra vilda djur och växter
  Många djur och växter hotas idag av utrotning. Efterfrågan på exempelvis elfenben, jakttroféer, koraller, grå jacko, myrkotten, tropiskt timmer och sällskapsdjur driver både tjuvjakten och den illegala handeln. Den 24 september till den 5 oktober träffas därför representanter från 182 länder på CITES CoP17 i Johannesburg, Sydafrika, för att diskutera och besluta om ett bättre skydd för våra vilda djur och växter.
 • 2016-09-12

  Pengar till våtmarker har effekt
  Inom landsbygdsprogrammet finns pengar att söka för att anlägga våtmarker. Syftet är bland annat att hindra växtnäring från att läcka ut i hav och sjöar samt att gynna biologisk mångfald. Resultat i en nyligen publicerad studie visar att pengarna har haft god effekt på den biologiska mångfalden.
 • 2016-09-09
  Nu tas avspärrningarna för mjältbrand bort kring Omberg
  Arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig är nu klart och avspärrningarna kan plockas bort. Det finns inga nya, kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland. 
 • 2016-09-08
  Uppdaterad information om EU-kommissionens förslag till förändringar i förgröningsstödet
  I juli informerade Jordbruksverket om de förändringar i förgröningsstödet som EU-kommissionen föreslagit. Efter att EU-kommissionen beaktat medlemsstaternas synpunkter har vissa av förslagen förändrats.

Kontakt