Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-08-31

  Priset på åkermark fortsätter stiga
  Det genomsnittliga priset på åkermark har stigit med omkring 8 procent mellan 2014 och 2015. Samtidigt steg priset på betesmark med omkring 6 procent under samma period. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.
 • 2016-08-29
  150 miljoner euro för att minska EU:s mjölkproduktion
  EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Kommissionens avsikt är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stödet kommer att vara 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo.
 • 2016-08-26
  Saneringsarbetet efter mjältbranden snart klart

  Snart är arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig helt färdigt. Vaccinationerna fortsätter som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.
 • 2016-08-26
  Svenskt vattenbruk fortsätter att minska
  Svensk vattenbruksproduktion har fortsatt att minska under 2015. Produktionen av matfisk har minskat med 4 procent sedan 2014 och med 14 procent sedan toppåret 2012. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån.
 • 2016-08-25
  Sverige är officiellt friförklarat från smittsam får- och getsjukdom
  Sveriges ansökan om försumbar risk för den smittsamma och dödliga får- och getsjukdomen klassisk scrapie har nu officiellt godkänts av EU. Det innebär bland annat att det nu åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina djur till andra EU-länder. Beslutet börjar gälla från och med den 8 september.
 • 2016-08-25

  Nytt begrepp för att beskriva matsvinn
  2012 publicerades en nordisk studie av matsvinn inom jordbruk och fiske. Nu har ett projekt inom Nordiska ministerrådet följt upp studien och presenterar nya, mer tillförlitliga siffror för primärproduktionen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Studien ger också förslag på terminologi och metoder för framtida studier av svinn. Syftet med
  studien är att skapa medvetenhet och kunskap för att minska svinnet i
  livsmedelsproduktionen.

 • 2016-08-25

  Nya regler för signalkräftan
  Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor som innebär att det är förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor. Sverige ska nu ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan med ytterligare åtgärder för att stoppa spridningen.
 • 2016-08-24

  Ekologiska mejeriprodukter och ägg ökar
  Produktionen av ekologiska ägg och mejeriprodukter ökade kraftigt 2015. Samtidigt ökade även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar. Däremot var invägningen av ekologisk mjölk, liksom slakten av nötkreatur och får, i stort sett oförändrad. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över hur mycket ekologisk mjölk, kött och ägg som produceras i Sverige.
 • 2016-08-23
  250 möjligheter för Sveriges landsbygder 
  Snart är det dags att träffas och diskutera möjligheter för Sveriges landsbygdskommuner och mindre orter. Den 7 och 8 september arrangerar Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Vertikals tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa, LRF, Fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Jordbruksverket, SmåKom och Härifrån konferensen 250 möjligheter.
 • 2016-08-19

  Mindre oljeväxt- och spannmålsskördar i år
  Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 280 000 ton, vilket är 22 procent mindre än förra året. Jämfört med genomsnittet för oljeväxter de senaste fem åren är minskningen 12 procent, enligt Jordbruksverkets skördeprognos.
 • 2016-08-18
  Snart är alla 2 800 djur vaccinerade mot mjältbrand
  Arbetet med att vaccinera djur mot mjältbrand har gått över förväntan. Snart är alla nötkreatur och får som ska vaccineras i området kring Omberg i Östergötland vaccinerade. Arbetet med att vaccinera de cirka 700 djur som ska ha två doser påbörjades tidigare i veckan.
 • 2016-08-12
  Analyser tyder på att mjältbrand kommer från samma smittkälla
  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i samarbete med Folkhälsomyndigheten analyserat DNA från nio av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid Omberg och resultatet visar på att det sannolikt rör sig om en och samma ursprungskälla. Arbetet med att vaccinera djur pågår som planerat och två tredjedelar av alla djur är nu vaccinerade.
 • 2016-08-09
  Cirka 1 000 djur vaccinerade mot mjältbrand
  Arbetet med att vaccinera nötkreatur och får mot mjältbrand pågår för fullt i området kring Omberg i Östergötland. Hittills har cirka 1 000 djur vaccinerats. Huvuddelen av vaccinationerna genomförs under denna och nästa vecka. 
 • 2016-08-05
  Beslut om vaccinationsområde mot mjältbrand
  Jordbruksverket har fastställt ett område i närheten av Omberg i Östergötland där nötkreatur och får ska vaccineras mot mjältbrand. Även getter och hästar får vaccineras, men det är inte obligatoriskt. Djurägare som har möjlighet att stalla in sina djur kan göra det redan nu för att underlätta vaccinationen.
 • 2016-08-02
  Utökade vaccinationer mot mjältbrand runt Omberg
  Jordbruksverket har beslutat att vaccinera nötkreatur, får och getter mot mjältbrand i ett större område runt Omberg. Detta till följd av att det nya fall som vi berättade om under måndagen. Det var en ko som dog i mjältbrand cirka 4 kilometer från den plats på Omberg där det första mjältbrandsfallet påvisades. Vaccinationsarbetet samordnas från en operativ ledningscentral med bas hos Distriktsveterinärerna i Väderstad.
 • 2016-08-01
  Nytt fall av mjältbrand i närheten av Omberg 
  Ett nytt fall av mjältbrand har konstaterats på en gård i närheten av Omberg i Östergötland. Det innebär att sammanlagt åtta nötkreatur och en häst har konstaterats döda av mjältbrand i området den senaste tiden. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade och arbetet med smittspårning, sanering och vaccinering pågår.

Kontakt