Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-05-31
  Smittskyddsprogram ska förebygga smitta i nöt- och grisbesättningar
  Smittsäkrad besättning nöt och gris är två nya smittskyddsprogram som ska förebygga utbrott av smittsamma sjukdomar i landets nöt- och grisbesättningar. Programmen har tagits fram i ett nära samarbete mellan Jordbruksverket, Växa Sverige, Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.
 • 2016-05-30
  Helhetsrådgivning till mjölkföretag
  Svenska mjölkföretag är en viktig del av framtiden för svenskt jordbruk. Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör nu en gemensam satsning på totalt 15 miljoner kronor på rådgivning till svenska mjölkföretag.
 • 2016-05-26
  Frågor om EU-fonder besvaras på Landsbygdsriksdagen
  Hur kan EU bäst stödja satsningar på svensk landsbygd? Vilket EU-program kan finansiera vad? De frågorna kan deltagarna på Landsbygdsriksdagen få svar på av Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket, som samverkar under dagarna i Visby.
 • 2016-05-26

  Arealer med ärter och åkerbönor ökar
  Odlingen av baljväxter och arealer i träda ökar 2016. Arealer som används till spannmål samt vall och grönfoder minskar något. Det visar den preliminära statistiken för årets odling. Totalt brukas knappt 2,6 miljoner hektar åkermark i Sverige. Största andelen används för vall och grönfoder, 43 procent, samt spannmål, 40 procent.
 • 2016-05-26

  Låt naturbetesmarkerna bli en resurs
  Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat. Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.
 • 2016-05-24
  Jordgubbar
  Jordbruksverket kontrollerar årets jordgubbar
  Mycket talar för en tidig jordgubbssäsong i år. Svenska jordgubbar ger betydligt mer betalt och därför är det frestande för fuskare att packa om och märka jordgubbar från annat ursprungsland som svenska. I år görs omkring 200 jordgubbskontroller.
 • 2016-05-24

  Omställning till ekologiskt ökar
  Under flera år har arealen mark som är under omställning till ekologisk produktion minskat i Sverige. 2015 ökade dock arealen med 15 600 hektar till 52 500 hektar. Den redan omställda ekologiska arealen var på 466 700 hektar, i stort sett oförändrad jämfört med 2014.
 • 2016-05-23

  Stor undersökning av jordbruket på väg ut
  I dagarna kommer alla landets jordbrukare, ca 70 000, att få en enkät hem i brevlådan. Enkäten innehåller frågor om arrenderad areal och antal djur. 25 000 av dessa jordbrukare får även frågor om sysselsättning, kombinationsverksamhet och produktionsmetoder. Den så kallade strukturundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.
 • 2016-05-23

  Hur många hästar finns det i Sverige?
  Var sjätte år undersöker Jordbruksverket hur många hästar som finns i Sverige. 2010 fanns drygt 360 000 hästar, och nu är det dags att räkna dem igen. I sommar skickar vi en enkät till ett urval av fastighetsägare, ca 50 000, med frågan om de har hästar på sin fastighet. Ridskolor och företag med turridning är också med i undersökningen.
 • 2016-05-20
  Förslag om ändrade kontrollavgifter
  Jordbruksverket föreslår en ny modell för vissa kontrollavgifter som innebär avgiftshöjningar av varierande grad. Förslaget skickas nu på remiss till berörda organisationer. Ändringarna gäller dels kontroller av vattenbruk, hönshälsa och import av djur och djurprodukter, dels kvalitets- och växtskyddskontroller vid import av växter samt färska frukter och grönsaker.
 • 2016-05-11
  Mobil app
  App ger veterinärer råd om antibiotika för hund och katt
  Nu kan veterinärer på ett smidigt sätt ta hjälp av en app för att läsa om de vanligaste åkommorna på hund och katt. Appen innehåller också råd om vilka antibiotikaval som kan bli aktuella. Det är Distriktsveterinärerna som tillsammans med Strama Gävleborg tagit fram en veterinärdel till Strama Gävleborgs Strama-app.
 • 2016-05-11
  Ska vi nödvaccinera vid utbrott av mul- och klövsjuka?
  För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering. Inom hela EU bekämpas den smittsamma djursjukdomen mul- och klövsjuka hårt när den förekommer, bland annat genom snabb avlivning av smittade besättningar. Nödvaccinering är ytterligare ett hjälpmedel i smittbekämpningen och flera EU-länder planerar inför vaccinering vid eventuella utbrott.
 • 2016-05-11
  Om maten och marknaden i ny blogg
  För att göra Jordbruksverkets arbete med marknadsfrågor mer tillgängligt startar nu bloggen Maten och marknaden. Bloggen innehåller även omvärldsbevakning från internationella tidningar, allt med relevans för den svenska livsmedelsmarknaden.
 • 2016-05-10
  Ökad trygghet med ny vägledning för djurskyddskontroll på slakterier
  Jordbruksverket har i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen tagit fram en vägledning för djurskyddskontroll på slakterier. Vägledningen ska ge en ökad trygghet genom mer likvärdiga djurskyddsbedömningar, tydligare hantering av brister i samband med slakt och bättre samordning mellan myndigheter.
 • 2016-05-09
  Kalvar på bete. Foto: Thomas Adolfsén
  Enklare betesregler för nötkreatur
  Den 15 maj blir betesreglerna för nötkreatur enklare och mer flexibla. Djuren ska vara ute på bete när det är lämpligast för både djuren och lantbrukaren.
 • 2016-05-09
  Nationellt stöd bra för norra Sverige
  Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för hårdare klimat och längre transporter. Stödet fyller en viktig funktion för att främja landsbygdsutveckling. Om stödet försvinner finns det risk för att en fjärdedel av mjölkföretagen tvingas upphöra med sin verksamhet.
 • 2016-05-04
  Händer som tvättas under kran. Foto: Shutterstock
  Rena händer minskar risken för smitta
  Den 5 maj är det Handhygienens dag och det vill Jordbruksverket uppmärksamma genom att framhålla betydelsen av rena händer. Rena händer är A och O inom djursjukvården men är också mycket viktigt när man har kontakt med djur eller hanterar livsmedel.
 • 2016-05-02

  Honungsbin och humlor är viktiga för lantbruket
  I Sverige är honungsbin och humlor de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor. Även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter bidrar. I trädgårdsodlingen kan solitära bin ha stor betydelse. Gemensamt för de viktiga pollinerarna är att de behöver en god och kontinuerlig tillgång på pollen och nektar för att överleva. Jordbruksverket ger nu ut en broschyr om hur vi gynnar pollinerare i odlingslandskapet.
 • 2016-05-02
  Djurskyddets utveckling i Sverige 2015
  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.

Kontakt