Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-02-29
  Träffa oss på Hästföretagarforum och EuroHorse
  Hästföretagarforum den 24 mars är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare. Jordbruksverket är på plats för att prata djurskydd och hur man som hästföretagare får ännu bättre koll på reglerna för sin hästverksamhet.
 • 2016-02-26
  Jordbruksverket får nytt uppdrag för digital utveckling i livsmedelskedjan
  Regeringen vill öka tillväxten i livsmedelskedjan och ser smarta digitala lösningar och tillgänglig information från produktion till konsumtion som nyckelfaktorer till att åstadkomma detta. Därför har regeringen gett Jordbruksverket ett nytt uppdrag att leda och samordna arbetet med digital förnyelse i livsmedelskedjan. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Livsmedelsverket.
 • 2016-02-25
  30 000 bilder taggade med #minlandsbygd
  I veckan repostar vi den 1000:e bilden i Jordbruksverkets Instagram-kanal @minlandsbygd. I snart två år har vi dagligen publicerat bilder som märkts med hashtagen #minlandsbygd. I dag finns fler än 30 0000 fantastiska bilder att välja bland. Syftet med kanalen är att uppmärksamma variationen av landsbygder i Sverige och ta del av människors egna vardagsbilder.
 • 2016-02-24

  Stöd till marknadsföring av jordbruks- och fiskeprodukter från EU
  Producent- och branschorganisationer inom jordbruk, trädgård och fiske kan nu söka stöd för säljfrämjande åtgärder som marknadsföring, utställningar och mässor. Syftet med stödet är att öka konsumtionen av produkter från EU. Den 26 februari håller EU-kommissionen en presentation om satsningen, som går att följa via en webbsändning.
 • 2016-02-16
  Stort svinn i ägg- och värphönsproduktionen
  Matsvinn uppstår inte bara hos konsumenter och i butiker, utan även i produktionen av livsmedel. Ungefär en tredjedel eller 1.8 miljoner svenska värphöns används inte som livsmedel när de slutat värpa ägg. De går i stället till destruktion eller används som minkfoder i Danmark. Dessutom avlivas i stort sett alla - drygt 5 miljoner - tuppkycklingar som föds i kläckerierna varje år.
 • 2016-02-16
  Landsbygdsprogrammets pengar har gjort nytta för landsbygden
  Under förra programperioden 2007-2013 hade Sverige 37,9 miljarder totalt i budget för landsbygdsprogrammet. Nu står det klart att så mycket som 99,5 procent av pengarna har använts.
 • 2016-02-11
  Jordbrukarstöden fortsätter betalas ut enligt plan
  Vi fortsätter arbetet med att betala ut 2015 års jordbrukarstöd till svenska lantbrukare. Hittills har strax över 7 av totalt drygt 9 miljarder kronor betalats ut enligt utbetalningsplan. Införandet av de nya stöden har medfört stora utmaningar för alla EU-länder och Sverige är ett av endast en handfull länder som klarade att betala ut mer än 80 procent av direktstöden före årsskiftet.
 • 2016-02-09
  Hållbar frihandel bygger på kunskap
  Carl B Hamilton diskuterar svenskt kontra importerat kött i ett debattinlägg i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats den 8 februari 2016. I en sådan diskussion är det viktigt att komma ihåg att det är stor skillnad på kött och kött. Gabriella Cahlin, chef för Jordbruksverkets marknadsavdelning, tar upp detta i en replik.
 • 2016-02-09

  Nu finns nya kalkyler för odling av energigrödor
  Kalkyler är viktiga beslutsunderlag när lantbrukare tar beslut om vad de ska odla och nu finns en uppdatering av Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor. Uppdateringen visar inga större förändringar. Det är bättre lönsamhet för spannmål och oljeväxter samt något sämre lönsamhet för de energigrödor som används till kraft- eller värmeproduktion.
 • 2016-02-04
  Positivt med ökande investeringar i fjäderfästallar 
  Investeringarna ökar i stallar för värphöns och slaktkyckling, vilket visar på god framtidstro i de branscherna. Samtidigt blev investeringarna i byggnader för andra djurslag i svenskt lantbruk fortsatt låga under 2015. Inom mjölkproduktionen har antalet nya platser för kor mer än halverats sedan 2008 och minskningen har fortsatt under 2015. Däremot noteras något större investeringar jämfört med de senaste fem åren när det gäller dikor. Investeringarna i stallar för grisar var under 2015 på en fortsatt låg nivå.
 • 2016-02-04
  Ny webbplats guidar till EU-stöd
  Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Kontakt