Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.47.R Tid: 20160530-0827

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-06-21
  Första besluten inom lokalt ledd utveckling
  Nu har inflödet av projektansökningar kommit igång ordentligt i de 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling. I dagarna har de första projekten blivit beviljade. Projekten är en bredbandsförstudie i Höga Kusten samt ett bygdeutvecklingsprojekt i Sörmland.
 • 2016-06-21
  Antalet ekologiska grisar och värphöns ökar
  Antalet ekologiska värphöns har ökat stadigt under flera år. 2015 var mer än 1,1 miljoner värphöns ekologiska, en ökning med 24 procent jämfört med 2014. Även den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen ökade stort. För nötkreatur och får var förändringarna små.
 • 2016-06-20
  Riktlinjerna som styr bredbandsstödet med fokus på landsbygden förblir oförändrade
  Riktlinjerna för vilka som kan få bredbandsstöd ligger fast. Post- och telestyrelsen (PTS) har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka samtliga tätorter och antagligen ett antal mindre orter. Den bedömningen kvarstår, konstaterar PTS i ett yttrande till Jordbruksverket. Det innebär att bredbandsstödet kommer fortsätta gå till boende på landsbygden. 
 • 2016-06-20
  Unika mervärden hos svenskt kött och kyckling
  Lagom till sommarens ljumma grillkvällar har Jordbruksverket
  sammanställt fakta om mervärden hos svenskt kött och kyckling som kan göra det lättare att välja mer hållbara alternativ i köttdisken. Med mervärden menar vi de höga kraven på djurskydd, djurhälsa och smittskydd som skiljer Sverige från många andra länder. Andra mervärden är lägre klimatpåverkan och främjandet av ett rikt odlingslandskap med biologisk mångfald.

 • 2016-06-16
  Nya fjärilar i mobilen
  Nu har Jordbruksverkets app Fjärilar fyllts på med nya arter. Appen visar 25 fjärilar som finns i svenska odlingslandskap och ger tips på hur vi kan gynna fjärilarna.
 • 2016-06-16
  Förenklingsresan ska underlätta svensk livsmedelsexport
  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför en gemensam förenklingsresa till företag i svensk livsmedelsindustri. Syftet är att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Det sista stoppet på resan gjordes hos Svensk Dagligvaruhandel och nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan.
 • 2016-06-14
  Vem kan bygga framtidens smartaste stall?
  Rationell drift i kostnadseffektiva stallar är en viktig förutsättning för att skapa goda förutsättningar för svensk animalieproduktion. Byggnaderna står för en av de centrala kostnaderna. Frågan är om vår innovationsförmåga kan hjälpa oss att tänka ”utanför boxen” och utveckla stallar som ökar lönsamheten?
 • 2016-06-13
  Nu betalas mjölkstödet ut 
  På fredag den 17 juni kommer 68 miljoner kronor att betalas ut till de drygt 3 800 mjölkproducenter som fortsatt varit aktiva fram till och med maj månad 2016. Totalt omfattar stödet lite drygt 154 miljoner kronor, varav hälften är finansierat av Sverige. I december 2015 betalades första delen av stödet ut.
 • 2016-06-10
  Invigning av ny genbank för svenska växter
  Den 15 juni inviger landsbygdsminister Sven-Eric Bucht landets nya genbank för trädgårdsväxter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Genbanken är resultatet av många års samarbete inom det nationella programmet för odlad mångfald, POM.
 • 2016-06-08
  Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka
  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
 • 2016-06-08
  Året börjar svagt för svenskt nöt-, gris- och lammkött
  Efter två år av stärkt marknadsbalans för nöt- och griskött har utvecklingen varit mer negativ årets tre första månader. Detta trots att producentpriserna ligger kvar på en hög nivå. Marknadsbalansen för fågelkött och ägg har däremot haft en positiv utveckling.
 • 2016-06-07
  Ändra SAM-ansökan senast den 15 juni
  Lantbrukare kan ändra vissa uppgifter som redovisats i SAM-ansökan till och med den 15 juni. För att undvika avdrag på jordbrukarstöden är det viktigt att lantbrukare bland annat gör en bedömning av sina marker och ändrar i SAM-ansökan om inte arealerna stämmer.
 • 2016-06-02
  Humlor i mobilen
  Nu går det att lära känna fler nyttiga insekter i appen Nyttodjur från Jordbruksverket. Appen, som går att ladda ner gratis, presenterar 26 arter och artgrupper som hjälper till i odlingarna och som det lönar sig att gynna.
 • 2016-06-01
  Svensk mat och matkultur ska lyftas
  Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.

Kontakt