Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.4 Tid: 20170508-1650
2014-01-17

Fler kommuner ska ta vara på matavfall

Enligt en undersökning från Avfall Sverige samlar 60 procent av Sveriges kommuner in källsorterat matavfall idag. Drygt 20 procent av dessa kommuner har endast insamling från storkök och restauranger medan resterande samlar in även från hushållen. Bland de kommuner som ännu inte börjat ta vara på matavfall har många planer på att införa system för källsortering de kommande åren.

Mer ska rötas och mindre förbrännas

Kunskapsinsamling från olika projekt

Kommuner får information och inspiration

Mer information

Kontaktpersoner