Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Jordbruksverket i siffror

Regeringen tar årligen fram ett regleringsbrev för Jordbruksverket. Regleringsbrevet är till för att styra vår verksamhet. Till höger under mer information kan du läsa Jordbruksverkets regleringsbrev.

Varje år lämnar Jordbruksverket årsredovisning, budgetunderlag och delårsrapport till regeringen.

Årsredovisning


Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och talar om hur regleringsbrevet har följts upp. I årsredovisningen hittar du även resultat- och balansräkningar, anslagsredovisning, tilläggsuppgifter med mera. Du hittar Jordbruksverkets årsredovisningar till höger.

Budgetunderlag


Budgetunderlaget innehåller förslag till finansiering av Jordbruksverkets verksamhet de tre närmaste följande räkenskapsåren. Till höger hittar du budgetunderlaget.

Delårsrapport


Delårsrapporten innehåller balans- och resultaträkningar, anslagsredovsining och noter för tiden 1 januari till 30 juni. Delårsrapporterna hittar du till höger.

Verksamhetsstatistik


Varje år sammanställer Jordbruksverket uppgifter om utbetalda stöd med mera i publikationen Verksamhetsstatistik, som du hittar till höger.

EU:s årsräkenskaper för jordbruksfonderna


Varje år skickar Jordbruksverket in räkenskaper till Europeiska kommisionen. EU:s räkenskapsår löper från den 16 oktober till den 15 oktober nästföljande år. Räkenskaperna visar jordbruksfondernas utgifter och inkomster.

Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben