Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen

Uppdraget är att stärka svensk konkurrenskraft och öka produktionen av svensk mat samtidigt som vi bibehåller en hög djuromsorg genom en förbättrad rådgivningsmodell till lantbrukare och ett nytt system för kunskapsöverföring mellan myndigheter och näring. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens livsmedelsstrategi.

Kontaktperson

Fråga oss via webben