Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Statistik vegetabilieproduktion

Här hittar du senast publicerad statistik över hektar-, norm- och totalskördar för de viktigaste svenska jordbruksgrödorna. Här finns också statistik över produktionen inom svensk trädgårdsodling, både växthus- och frilandsodling av köksväxter, frukt och bär.
Sveriges officiella statistik
Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2014:03

Underlag för att bedöma 2014 års skördöppnas i nytt fönster

2014-05-12

Kontakt

   
Fråga oss via webben