Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.0.6.R Tid: 20161006-1055

Arkiv statistik utrikeshandel

Här hittar du arkiverad statistik över Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel.
Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Fortsatt stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedelPDF
Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014PDF
Utrikeshandel inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik fr.o.m. januari 1996 t.o.m. maj 2014Excel
Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014PDF
Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedelPDF
Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013PDF
Fortsatt ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel PDF
Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel fortsätter ökaPDF
Svensk jordbruks- och livsmedelshandel fortsätter öka under det första kvartalet 2013 PDF

Utrikeshandel PM 2013

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012PDF

2013-03-24

Utrikeshandel 3:e kvartalet 2012

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskarPDF

2012-12-03

Utrikeshandel 2:a kvartalet 2012

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskarPDF

2012-09-04

Utrikeshandel 1:a kvartalet 2012

Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under det första kvartalet 2012PDF

2012-06-01

Utrikeshandel PM 2012

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011PDF

2012-03-28

Utrikeshandel 3:e kvartalet 2011

Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under de första tre kvartalen 2011PDF

2011-12-01

Utrikeshandel 2:a kvartalet 2011

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökatPDF

2011-09-06

Utrikeshandel 1:a kvartalet 2011

Uppåt för svensk jordbruks- och livsmedelshandel under 1:a kvartalet 2011 PDF

2011-06-10

Utrikeshandel PM 2011

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2010PDF

2011-05-19

Utrikeshandel 3:e kvartalet 2010

Handelstatistik i 3:e kvartalet visar att underskottet med jordbruksvaror och livsmedel minskarPDF

2010-12-06

Utrikeshandel 2:a kvartalet 2010

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har minskatPDF

2010-09-06

Utrikeshandel 1:a kvartalet 2010

Uppåt för svensk jordbruks- och livsmedelshandel under 1:a kvartalet 2010PDF

2010-06-01

Utrikeshandel PM 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009PDF

2010-03-11

Utrikeshandel PM 2008

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2008PDF

2009-03-12

Utrikeshandel PM 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007PDF

2008-03-07

 

 

 

Rapport - utrikeshandel

 

 

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012länk till annan webbplats

Rapport 2012:32

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011 länk till annan webbplats

2012-11-12

Rapport 2011:35

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010

2011-10-31

Rapport 2010:31

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2007-2009

2010-12-07

Rapport 2009:18

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2006-2008

2009-09-04

Rapport 2008:20

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005-2007

2008-09-01

Rapport 2008:02

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

2008-02-28

Kontakt