Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Statistik utrikeshandel

Här hittar du Jordbruksverkets sammanställningar över Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel. Statistiken som visas är en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån.
Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Utrikeshandel månadsstatistik Utrikeshandel inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik fr.o.m. januari 1996 t.o.m. april 2015Excel 2007 2015-07-01
Utrikeshandel PM 2015 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014PDF 2015-03-24
Rapport 2014:19 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2011-2013länk till annan webbplats 2014-10-30
Utrikeshandel 2:a kvartalet 2014 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014PDF 2014-09-03
Utrikeshandel 1:a kvartalet 2014 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedelPDF 2014-06-05
Utrikeshandel PM 2014 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013PDF 2014-03-18
Utrikeshandel 3:e kvartalet 2013 Fortsatt ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedelPDF 2013-12-05
Rapport 2013:27länk till annan webbplats Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2010-2012 2013-11-29
Utrikeshandel 2:a kvartalet 2013 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel fortsätter ökaPDF 2013-09-02
Utrikeshandel 1:a kvartalet 2013 Svensk jordbruks- och livsmedelshandel fortsätter öka under det första kvartalet 2013PDF 2013-06-04
Utrikeshandel PM 2013 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2012PDF 2013-03-24
Utrikeshandel 3:e kvartalet 2012 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskarPDF 2012-12-03
Rapport 2012:32länk till annan webbplats Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2009–2011länk till annan webbplats 2012-11-12
Utrikeshandel 2:a kvartalet 2012 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökar medan Sveriges totala utrikeshandel minskarPDF 2012-09-04
Utrikeshandel 1:a kvartalet 2012 Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under det första kvartalet 2012PDF 2012-06-01
Utrikeshandel PM 2012 Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2011PDF 2012-03-28
Utrikeshandel 3:e kvartalet 2011 Svensk jordbruks- och livsmedelshandel ökade under de första tre kvartalen 2011PDF 2011-12-01
Rapport 2011:35 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2008-2010 2011-10-31

Kontakt