Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Statistik trädgårdsodling

Här hittar du senast publicerad statistik som belyser förhållandena inom trädgårdsodlingen. Med trädgårdsodling avses odling av köksväxter, blommor, krukväxter, frukt, bär och plantskoleväxter.

Vissa uppgifter om trädgårdsodling finns även under andra rubriker, till exempel Företag och företagare, i sammanhang där hela jordbrukssektorn behandlas.

Sveriges officiella statistik
Senast publicerad statistik om trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 33 SM 1801

Trädgårdsproduktion 2017öppnas i nytt fönster

2018-06-14

JO 28 SM 1701

Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter öppnas i nytt fönster
och värden avseende 2016 års produktionöppnas i nytt fönster

2017-08-29

JO 37 SM 1701

Skörd av trädgårdsväxter 2016öppnas i nytt fönster

2017-03-28

JO 33 SM 1301

Antalet fruktträd 2012öppnas i nytt fönster

2013-05-15

________________________________________

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2017:02

Trädgårdsodlingens branschstruktur 2014öppnas i nytt fönster

2017-06-15

Statistikrapport 2015:04

Energianvändning i växthus 2014.
Tomat, gurka och prydnadsväxterPDF

2015-11-26

Kontakt

   

Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben