Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Publiceringsplan för officiell statistik 2017

Sveriges officiella statistik
Allmän jordbruksstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 1701

Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 med data om livsmedel - tabellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-06-30

Animalieproduktion - Års- och månadsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 48 1701

2016:11öppnas i nytt fönster

2017-01-17

JO 48 1702

2016:12öppnas i nytt fönster

2017-02-17

JO 48 1703

2017:01öppnas i nytt fönster

2017-03-17

JO 48 1704

2017:02öppnas i nytt fönster

2017-04-19

JO 48 1705

2017:03öppnas i nytt fönster

2017-05-16

JO 48 1706

2017:04öppnas i nytt fönster

2017-06-16

JO 48 1707

2017:05öppnas i nytt fönster

2017-07-04

JO 48 1708

2017:06öppnas i nytt fönster

2017-09-05

JO 48 1709

2017:07öppnas i nytt fönster

2017-09-19

JO 48 1710

2017:08öppnas i nytt fönster

2017-10-17

JO 48 1711

2017:09

2017-11-17

JO 48 1712

2017:10

2017-12-15

Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 1701

Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-03-23

JO 10 1702

Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2017-06-01

JO 10 1703

Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-10-17

JO 41 1701

Dränering av jordbruksmark 2016

2017-11-22

JO 18 1701

Höstsådda arealer 2017

2017-11-30

Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

Ekologisk animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 27 1701

Ekologisk animalieproduktion 2016öppnas i nytt fönster

2017-08-24

Ekologisk växtodling och djurhållning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 13 1701

Ekologisk växtodling 2016öppnas i nytt fönster

2017-05-23

JO 26 1701

Ekologisk djurhållning 2016öppnas i nytt fönster

2017-06-20

Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016. Svensk typologiöppnas i nytt fönster

2017-04-18

JO 34 1701

Jordbruksföretag och företagare 2016öppnas i nytt fönster

2017-05-05

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2016öppnas i nytt fönster

2017-06-13

Heltidsjordbruket i Sverige 2016öppnas i nytt fönster

2017-10-17

Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 24 1701

Hästar och anläggningar med häst 2016öppnas i nytt fönster

2017-02-02

JO 23 1701

Antal nötkreatur i december 2016öppnas i nytt fönster

2017-02-15

JO 20 1701

Husdjur i juni 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-03-31

JO 20 1702

Husdjur i juni 2017

2017-10-16

Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 1701

Jordbruksekonomiska undersökningen 2015. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-02-17

JO 42 1701

Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

Flyttad till 2017-12-12

JO 40 1702

Jordbruksekonomiska undersökningen 2016. Preliminär statistik

2017-12-18

 

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 

JO 45 1701

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2015-2016öppnas i nytt fönster

2017-02-02

JO 45 1702

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2005-2016öppnas i nytt fönster

2017-10-05

JO 45 1704

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning år 2016

2017-11-14

JO 45 1703

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2016-2017

2017-12-05

Livsmedelsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 44 1701

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. år 2016

2017-12-08

Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 39 1701

Arrendepriser på jordbruksmark 2016öppnas i nytt fönster

2017-02-28

JO 38 1701

Priser på jordbruksmark 2016öppnas i nytt fönster

2017-08-31

 

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 

JO 49 1701

2016:11öppnas i nytt fönster

2017-01-18

JO 49 1702

2016:12öppnas i nytt fönster

2017-02-15

JO 49 1703

2017:01öppnas i nytt fönster

2017-03-16

JO 49 1704

2017:02öppnas i nytt fönster

2017-04-19

JO 49 1705

2017:03öppnas i nytt fönster

2017-05-15

JO 49 1706

2017:04öppnas i nytt fönster

2017-06-15

JO 49 1707

2017:05öppnas i nytt fönster

2017-07-06

JO 49 1708

2017:06öppnas i nytt fönster

2017-09-01

JO 49 1709

2017:07öppnas i nytt fönster

2017-09-15

2017:08öppnas i nytt fönster

2017-10-18

JO 49 1711

2017:09

2017-11-15

JO 49 1712

2017:10

2017-12-15

Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 JO 30 1701
Trädgårdssektorn

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 37 1701

Skörd av trädgårdsväxter 2016öppnas i nytt fönster

2017-03-28

JO 28 1701

Trädgårdsundersökningen 2016. Kvantiteter och värden avseende 2016 års produktionöppnas i nytt fönster

2017-08-29

Vattenbruk

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 60 1701

Vattenbruk 2016öppnas i nytt fönster

2017-08-24

Vegetabilieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 16 1701

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-04-28

JO 15 1701

Normskördar 2017öppnas i nytt fönster

2017-06-15

JO 14 1701

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervallöppnas i nytt fönster

2017-06-28

JO 29 1701

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2017öppnas i nytt fönster

2017-08-18

JO 19 1701

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket

2017-11-15

JO 17 1701

Skörd av potatis 2017. Preliminär statistik

2017-12-07

JO 19 1702

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för län och riket

2017-12-14

Kontakt