Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Publiceringsplan för officiell statistik 2018

Sveriges officiella statistik
Allmän jordbruksstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 1801

Jordbruksstatistisk sammanställning 2018 med data om livsmedel - tabeller

2018-06-29

Animalieproduktion - Års- och månadsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 48 1801

2017:11öppnas i nytt fönster

2018-01-17

JO 48 1802

2017:12

2018-02-15

JO 48 1803

2018:01

2018-03-15

JO 48 1804

2018:02

2018-04-13

JO 48 1805

2018:03

2018-05-16

JO 48 1806

2018:04

2018-06-15

JO 48 1807

2018:05

2018-07-13

JO 48 1808

2018:06

2018-08-16

JO 48 1809

2018:07

2018-09-14

JO 48 1810

2018:08

2018-10-15

JO 48 1811

2018:09

2018-11-15

JO 48 1812

2018:10

2018-12-14

Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 1801

Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik

2018-05-16

JO 10 1802

Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik

2018-10-18

JO 18 1801

Höstsådda arealer 2018

2018-11-30

Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

Ekologisk animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 27 1801

Ekologisk animalieproduktion 2017

2018-08-22

Ekologisk växtodling och djurhållning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 13 1801

Ekologisk växtodling 2017

2018-05-24

JO 26 1801

Ekologisk djurhållning 2017

2018-06-15

Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 34 1801

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016

2018-05-28

Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 1801

Antal nötkreatur i december 2017

2018-02-14

JO 20 1801

Husdjur i juni 2018

2018-10-15

Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 1801

Jordbruksekonomiska undersökningen 2016. Slutlig statistik

2018-02-15

JO 42 1801

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

2018-05-25

 

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 

JO 45 1801

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2016-2017

2018-02-01

JO 45 1802

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2006-2017

2018-10-04

JO 45 1803

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, prognos för utvecklingen 2017-2018

2018-12-06

Livsmedelsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 44 1801

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2017öppnas i nytt fönster

2018-12-11

Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 1801

Priser på jordbruksmark 2017

2018-08-31

 

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 

JO 49 1801

2017:11

2018-01-18

JO 49 1802

2017:12

2018-02-15

JO 49 1803

2018:01

2018-03-15

JO 49 1804

2018:02

2018-04-17

JO 49 1805

2018:03

2018-05-15

JO 49 1806

2018:04

2018-06-15

JO 49 1807

2018:05

2018-07-06

JO 49 1808

2018:06

2018-09-03

JO 49 1809

2018:07

2018-09-18

2018:08

2018-10-15

JO 49 1811

2018:09

2018-11-15

JO 49 1812

2018:10

2018-12-17

Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 
Trädgårdssektorn

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 33 1801

Trädgårdsproduktion 2017

2018-06-14

JO 28 1801

Trädgårdsundersökningen 2017. Kvantiteter och värden avseende 2017 års produktion

2018-09-11

JO 33 1802

Fruktträd 2017

2018-10-23

Vattenbruk

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 60 1801

Vattenbruk 2017

2018-08-23

Vegetabilieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 16 1801

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik

2018-04-27

JO 15 1801

Normskördar 2018

2018-06-14

JO 14 1801

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

2018-06-27

JO 29 1801

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018

2018-08-20

JO 19 1801

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket

2018-11-15

JO 17 1801

Skörd av potatis 2018. Preliminär statistik

2018-12-07

JO 19 1802

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för län och riket

2018-12-14

Kontakt