Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Statistik livsmedel

Här hittar du Jordbruksverkets beräkningar av livsmedelskonsumtionen i landet. Konsumtionen redovisas som direktkonsumtion, totalkonsumtion och beräkningar som visar kostens näringsinnehåll.
 
Direktkonsumtionen visar totala leveranser av livsmedel till privathushåll, storkök samt producenternas hemmaförbrukning. Totalkonsumtionen omfattar råvaror som till exempel mjöl, socker, kött och mjölk.
 
Från och med år 2000 redovisas endast konsumerade kvantiteter, därför finns värdeberäkningar som avser direktkonsumtionen för åren 1996-1999 endast i rapporten 2000:13.
Senast publicerad livsmedelsstatistik

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll t.o.m. år 2011öppnas i nytt fönster
Marknadsöversikt - livsmedelsindustrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livsmedelskonsumtionen 1960-2006 öppnas i nytt fönster

Rapport 2006:13

Marknadsöversikt bearbetade jordbruksvaror (ej bilaga 1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2006-04-21

Rapport 2000:13

Konsumtionen av livsmedel m.m. 1996-1999, inkl. värdeberäkningarPDF

2000-06-27

Kontakt

   
Fråga oss via webben