Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Statistik arealer

Här hittar du senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning. Bland annat finns uppgifter om arealen av olika grödor och antalet företag med odling av olika växtslag.

Större delen av statistiken är hämtad från Lantbrukets företagsregister (LBR), som är ett statistikregister med strukturdata för landets jordbruksföretag.

Sveriges officiella statistik
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel – beskrivning

Datum

JO 13 SM 1901

Ekologisk växtodling 2018öppnas i nytt fönster

2019-05-23

JO 10 SM 1901

Jordbruksmarkens användning 2019. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster

2019-05-15

JO 18 SM 1801

Höstsådda arealer 2018öppnas i nytt fönster

2018-11-30

JO 10 SM 1802

Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik, korrigerad version 2019-04-15öppnas i nytt fönster

2018-10-18

JO 41 SM 1701

Dränering av jordbruksmark 2016. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster

2017-11-22

________________________________

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel – beskrivning

Datum

Statistikrapport 2010:6 korrigerad version 2010-12-14

Ekologisk växtodling 2009öppnas i nytt fönster

2010-11-25

Kontakt

   
Fråga oss via webben