Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida

Statistik arealer

Här hittar du senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning. Bland annat finns uppgifter om arealen av olika grödor och antalet företag med odling av olika växtslag.

Större delen av statistiken är hämtad från Lantbrukets företagsregister (LBR), som är ett statistikregister med strukturdata för landets jordbruksföretag.

Sveriges officiella statistik
Senast publicerad strukturstatistik om det svenska jordbrukets arealanvändning

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

JO 41 SM 1402 Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik, korrigerad version 2014-04-01
JO 10 SM 1401 Jordbruksmarkens användning 2013, slutlig statistik 2014-03-25
JO 41 SM 1401 Dränering av jordbruksmark 2013. Preliminär statistik 2014-01-08
JO 18 SM 1301 Höstsådda arealer 2013 2013-11-29
JO 10 SM 1303 Ekologisk växtodling 2012 2013-06-18
JO 10 SM 1302 Jordbruksmarkens användning 2013, preliminär statistik 2013-05-22

________________________________________

Annan statistik än officiell statistik producerad av Jordbruksverket

Publikation

Titel - beskrivning

Datum

Statistikrapport 2010:6 korrigerad version 2010-12-14 Ekologisk växtodling 2009 2010-11-25

Kontakt


Ring statistikenheten:
036-15 50 00 (växel)
   
Sidan senast uppdaterad:   2014-04-14