Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Om Sveriges officiella statistik

Jordbruksverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom jordbruksområdet. Som statistikansvarig myndighet har Jordbruksverket bland annat ansvar för
  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Svergies officiella statistik
Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Kontakt

   
Fråga oss via webben