Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.47.R Tid: 20160530-0827

Jordbruket i siffror

Jordbruket i siffror är en statistisk publikation som producerats i samarbete mellan Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån. Den innehåller en sammanställning av jordbruksstatistik som i huvudsak spänner över perioden 1866–2007. Boken utkom i maj 2011 och omfattar cirka 200 sidor.

Jordbruket i siffror innehåller även en tabellbilaga på cirka 470 sidor med data ner till länsnivå. Målet med arbetet är att producera en intressant och överskådlig beskrivning av utvecklingen i det svenska jordbruket sedan slutet av 1800-talet. Här kan alla intresserade hitta faktaunderlag till artiklar och arbeten eller bara förkovra sig i statistikens numerära beskrivning av den historiska utvecklingen.

Bokens kapitel

Exempel på vad boken innehåller

Beställa boken

Mer information

Kontakt