Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Tydlig utveckling - vi äter mindre kött och mer svenskt

När marknadsutvecklingen för kött 2017 summeras är det några delar som sticker ut. För första gången på länge minskar den totala förbrukningen av kött tydligt. Samtidigt som vi äter mindre kött ökar efterfrågan på svenskt kött och detta har lett till produktionsökningar inom alla sektorer.

Produktionen av samtliga köttslag ökade

Svenskarna åt en större andel svenskt kött

Förbrukningen av kött minskade

Stärkt handelsbalans för kött

Figur 1. Procentuell marknadsutveckling för de fyra största köttslagen 2017 jämfört med 2016. Källa: Jordbruksverket och SCB

Figur 2. Andelen svenskt kött av förbrukningen 2008-2017.Källa: Jordbruksverket och SCB

Figur 3. Svensk förbrukning av kött per capita 2008-2017.Källa: Jordbruksverket och SCB

Hälsotrender, klimatet och etiska skäl påverkar

Flera steg mot mål i svenska livsmedelsstrategin

Information om köttmarknadens utveckling på webben

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben