Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Slakten ökar medan mjölkproduktionen minskar

Under år 2017 var den totala invägningen av mjölk 2 817 tusen ton. Det är en minskning med 45 tusen ton eller 2 procent jämfört med 2016. Drygt 27 procent av mjölken, 773 tusen ton, användes till konsumtionsmjölk. Användningen för mjölkpulver har ökat med 4 procent medan användningen för ost var oförändrad. Användningen för grädde, fil och smör minskade något. Det visar Jordbruksverket års- och månadsstatistik för animalieproduktionen i Sverige.

Så mycket slaktades 2017:
  • Får och lamm 5 300 ton. Det är den högsta slakten sedan 1985. Under 2017 slaktades det totalt 261 600 får och lamm. Det är en ökning med 4 procent i jämförelse med 2016 och en ökning med 3 procent i jämförelse med 2015. Mängden är dock väldigt liten jämfört med andra djurslag.
  • Gris 240 700 ton. I jämförelse med 2016 var det en ökning med 3 procent. Denna
    notering är den högsta sedan 2011.
  • Nöt 132 100 ton. Det är en ökning med 1 procent jämfört med år 2016. Antalet slaktade kor minskade med drygt 10 000 kor från 138 000 kor år 2016 till 127 300 kor år 2017.
  • Fjäderfä 156 800 ton. Under de senaste åren har mängden slaktad kyckling ökat med ungefär 8 procent per år. Denna trend bröts 2017, då mängden slaktad kyckling låg i nivå med siffrorna för 2016.

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben