Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Framtidstro hos köttföretag men fortsatt låg investeringsvilja hos mjölkproducenterna

Investeringarna i stallar för dikor är höga och har mer än fördubblats jämfört med åren före 2016. För slaktkyckling var investeringsviljan rekordhög under 2017 och för värphöns låg investeringarna på genomsnittet för de senaste åren. Detta framgår av Jordbruksverkets statistik för länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader för djur inom lantbruket 2017.

Investeringsviljan mäts genom länsstyrelsernas förprövningar av nya eller ombyggda stallar. Foto: Thomas Adolfsen

Resultaten i sammanfattning för 2017 ​‌

Djurslag

Platser

Kommentar

Mjölkkor

7 800

Mer än halvering jämfört med 2012 och tidigare år

Dikor

16 700

Mer än fördubbling jämfört med 2015 och tidigare år

Ungdjur

31 900

Ca 25 procent mer än åren dessförinnan

Suggor

6 500

Mer än fördubbling jämfört med 2015 och tidigare år

Slaktgrisar

14500      

Starkt ökande de senaste fyra åren

Slaktkyckling 

1 220 000

Mer än tidigare, och varierar starkt mellan åren

Värphöns 

581 000

Varierar mellan åren, något lägre under 2016 och 2017

Hästar

3 000

25 procent lägre under 2016 och 2017 mot närmast föreg åren

Hög efterfrågan på kyckling

God prisutveckling på nötkött

Färre och mindre mjölkstallar

Slitna anläggningar för mjölkproduktionen behöver ersättas

Livsmedelsstrategi för en ökad produktion

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben