Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Förslag till nytt kunskapscentrum för att bygga
stallar

Det behövs ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggande och dessutom behöver utbildningen stärkas för de som ritar stallar. Det är slutsatsen i en ny rapport från Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen har analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar kan förbättras. Bakgrunden är målet för den svenska livsmedelsstrategin att stärka animalieproduktionens
konkurrenskraft.

Ett stall börjar ta form. Foto: Gunnar Palmqvist

Kunskapen är personbunden

Fem förslag till kunskapscentrets placering

Stärkt utbildning för de som ritar stallar

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben