Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

2018-03-20

Utveckling av landsbygder är en förutsättning för livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin har lagt fast kursen för den svenska livsmedelskedjan fram till 2030. Regeringens handlingsplan ska skapa förutsättningar för att nå strategins mål - en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja och en ökad produktion av livsmedel. Myndigheter och organisationer ska nu samarbeta med regeringen för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen.

Enklare regler och digitalt först

Utvecklad djuromsorg och växtskydd

Exportera mera

Kompetens och innovationer

Stor potential i svenskt vattenbruk

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben