Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Undersökning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar

Av 80 växtodlingsgårdar som provtagits för salmonella var 77 gårdar fria från smittan. Syftet med undersökningen var att få kunskap om i vilken omfattning som salmonella förekommer på gårdar som odlar spannmål till foder. Studien finansieras av Jordbruksverket och har utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Viktigt att förebygga och kontrollera salmonella i hela livsmedelskedjan

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben