Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Större kulturmiljönytta till lägre kostnad

Ersättningar till jordbrukare för skötsel av natur- och kulturmiljöer kan ge större miljönytta till lägre kostnad för samhället om de tydligare utgår från regionala förutsättningar, premierar skötsel av helhetsmiljöer och sätter resultat, inte stödvillkor, i centrum. Det visar Riksantikvarieämbetet i en utvärdering med principförslag inför arbetet med kommande landsbygdsprogram.

EU:s budget krymper

Hänsyn till regionala förhållanden

Samarbete och kollektiva ansökningar

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben