Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Små möjligheter att använda jordbruksmark som avlastning vid översvämningar

Som en följd av att klimatet förändras arbetar Jordbruksverket med samhällets klimatanpassning bland annat inom vattenfrågor. På uppdrag av regeringen har vi utrett om översvämmad jord­bruks­mark kan skydda och avlasta utsatta bebyggda områden nedströms jordbruksmarken. Utredningen visar att möjligheterna är begränsade då ytorna som behövs tar stora jordbruks­arealer i anspråk.

Jordbruksmarken påverkas

Små möjligheter

Mer information

Kontaktperson

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben