Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Rekordstora arealer höstvete och höstraps

Årets totala areal med vete är rekordstor på 474 000 hektar. Foto: Shutterstock.

I år odlas spannmål på drygt 1 miljon hektar. Höstvete är största spannmålsgrödan och svarar för 40 procent av spannmålsarealen. Jämfört med 2016 har höstvete ökat med 9 procent och är i år 408 000 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916, och bidrar även till en rekordstor veteareal på totalt 474 000 hektar. Det visar den preliminära statistiken för årets odling.

Sverige har 3 miljoner hektar Jordbruksmark

Arealen med höstraps är rekordstor

Vall och grönfoder samt träda minskar

Arealen med konservärter minskar

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben