Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Regnig höst drog ner höstvetearealen

Det har såtts 306 300 hektar höstvete den här hösten, vilket är 25 procent mindre än förra året. Mycket av den planerade sådden fick ställas in eftersom fälten inte var farbara under den regniga hösten.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Arealen med höstrågvete nästan halverades

Höstrapsarealen minskade också

Även den ekologiskt odlade höstsådden minskade

En del arealer kan behöva harvas upp

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben