Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

2018-03-20

Potatiskräfta i en odling i Blekinge

En potatis angripen av potatiskräfta

Potatiskräfta. Foto: Jordbruksverket

Under de senaste dagarna har svampsjukdomen potatiskräfta hittats i en potatisodling i Blekinge. Gården där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids till annan potatisodling.

Åtgärder för att minska risken för fortsatt spridning

Restriktioner på drabbad gård

Odlare uppmanas rapportera misstänkta fall av potatistkräfta till Jordbruksverket

Mer information

Bilder

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben