Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Ny skadegörare på potatis funnen i Blekinge

Angrepp av rotgallnematoden i potatis. Foto: NPPO i Holland.

Angrepp av rotgallnematoden, Meloidogyne chitwoodi, har för första
gången konstaterats i Sverige. Skador på rötter och knölar har upptäckts i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge. Odlaren vidtar nu åtgärder för att förhindra spridning från fältet och Jordbruksverket inventerar området för att se om fler fält är drabbade.

En spridning kan få stora konsekvenser

Fakta om rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben