Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Låt kantzonerna blomma!

Blommande bovete ger mycket pollen och nektar till humlor, bin och andra nyttoinsekter. Foto: Petter Haldén

Det behövs blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan du gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor.

Blommor gynnar mångfald

Film om vinsterna med förgröning

Mer information

Kontaktpersoner

Fråga oss via webben