Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Jordbruksverket inrättar kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning

Foto: Anuschka Heeb

Som en del i handlingsplanen för en ny livsmedelsstrategi har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Nu har beslut fattats om hur uppdraget ska genomföras.

Ökad kompetens om vattenhushållning

Samverkan en framgångsfaktor

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben