Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Hälften av företagen med kor för uppfödning av kalvar har färre än 10 kor

Dikor är kor som går med sina kalvar och ger dem di tills det är dags att avvänja dem vid 6-7 månaders ålder. Foto: Urban Wigert.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar ökade från 1989 då det fanns 10 000 företag till 18 500 år 1994, då antalet var som högst. Antalet kor för uppfödning av kalvar, så kallade dikor, ökade under samma period från drygt 60 000 kor till drygt 160 000. Därefter har antalet företag sakta minskat medan antalet kor ökat till 194 000.

År 2016

185 mjölkföretag började med dikor 2016

Stora skillnader mellan mjölkföretag och köttföretag

Strukturen bland företag med dikor åren 1989, 1990, 2016. 2016 jämförs diko-företagen med mjölkföretagen.

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben