Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Förändrat klimat både hot och möjlighet för svenskt jordbruk

Jordbruksverkets har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.

Undvika skador och utnyttja möjligheter

Klimatet berör alla verksamheter

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben