Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Färre djurskyddskontroller under 2016

Under 2016 har länsstyrelserna fördelat färre antal årsarbetskrafter på att genomföra djurskyddskontroller än tidigare år. Det har inneburit färre antal djurskyddskontroller totalt. Det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen i hur lång tid en kontroll tar att genomföra. Målet om att genomföra minst lika många normalkontroller kontra kontroller som genomförs efter anmälningar, uppfylldes för första gången.

Anmälningsärenden tar mycket av inspektörernas tid

Länsstyrelserna ska lära av varandras goda exempel

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben