Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

2018-03-20

18 procent av jordbruksmarken var ekologisk 2016

Ekologisk potatis ökade med 37 procent 2016. Totalt odlades ekologisk potatis på 1675 hektar. Foto: Pixabay

I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. År 2016 var andelen 18 procent, eller 553 100 hektar. Jämfört med 2015 ökade den ekologiska arealen med 6,5 procent.

Arealen under omställning till ekologiskt ökar kraftigt

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Störst ekologisk areal i Västra Götaland men andelen störst i Jämtland

Andel ekologiskt brukad mark i förhållande till total areal jordbruksmark per län

Mer information

Kontaktperson för journalister

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben